درخواستِ بودن در حرز الهی

دعای صد و هشتاد و یک – درخواست آنکه در حرز الهی باشد
باب دوم- دعاهای آن حضرت در خواسته های دنیوی و اخروی

دعای صد و هشتاد و یک – درخواست آنکه در حرز الهی باشد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، به نام خداوند بخشندۀ مهربان يٰا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ، يٰا أَبْصَـرَ النَّاظِرِينَ، يٰا أَسْـرَعَ الْحاسِبِینَ، يٰا أَحْكَمَ…
دکمه بازگشت به بالا