رفع سختی و مشکلات

دعای پنجاه‌ و نُه – هنگام شدت و سختی و مشکل شدن کارها
باب دوم- دعاهای آن حضرت در خواسته های دنیوی و اخروی

دعای پنجاه‌ و نُه – هنگام شدت و سختی و مشکل شدن کارها

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِی مٰا أَنْتَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، وَقُدْرَتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَیَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِی، فَأَعْطِنِي مِنْ نَفْسِی مٰا…
دکمه بازگشت به بالا