مناجات، مدح و ثنای خدا

دعای دویست‌ و هجده – مناجات و مدح و ثنای خداوند عزوجلّ «به نظم»
باب اول- در تسبیح و تنزیه و ثنای پروردگار و توحید و مناجات با او

دعای دویست‌ و هجده – مناجات و مدح و ثنای خداوند عزوجلّ «به نظم»

  مَــلِـیــكٌ عَــزِیــزٌ لاٰ یُــرَدُّ قَــضٰــاؤُہُ پادشاه با عـزتی که قـضایش بازگردانده نـمی‌شود عَـنٰــا كُــلُّ ذِی عِــزٍّ لِــعِــزَّةِ وَجْــهِــهِ هر…
دکمه بازگشت به بالا