مناجات مشتاقان، مناجات خمس عشر

دعای صد و هشتاد و شش – مناجات مشتاقان با خداوند عزوجلّ
باب اول- در تسبیح و تنزیه و ثنای پروردگار و توحید و مناجات با او

دعای صد و هشتاد و شش – مناجات مشتاقان با خداوند عزوجلّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشندۀ مهربان إِلٰهىٖ إِنْ كانَ قَلَّ زادِى فِی الْمَسِيـرِ إِلَيْكَ، فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّى…
دکمه بازگشت به بالا