مناجات «معروف به انجیلیه متوسط»

دعای دویست – مناجات «معروف به انجیلیه متوسط»
باب اول- در تسبیح و تنزیه و ثنای پروردگار و توحید و مناجات با او

دعای دویست – مناجات «معروف به انجیلیه متوسط»

سُبْحَانَكَ یٰا إِلٰهیٖ مٰا أَحْلَمَكَ وَأَعْظَمَكَ وَأَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَعْلاٰكَ وَأَقْدَمَكَ وَأَحْكَمَكَ وَأَعْلَمَكَ، وَسِعَ عِلْمُكَ تَـمَرُّدَ الْمُتَكَبّـِرِینَ، وَاسْتَغْرَقَتْ نِعْمَتُكَ شُكْرَ الشَّاكِرِینَ،…
دکمه بازگشت به بالا