نابودی دشمنان و حسودان

دعای صد و شصت – درخواست نابود شدن دشمنان و حسودان
باب دوم- دعاهای آن حضرت در خواسته های دنیوی و اخروی

دعای صد و شصت – درخواست نابود شدن دشمنان و حسودان

اَللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْاَلُكَ بِنُورِكَ وَعِزِّكَ وَجَلاٰلِكَ، وَجَمِیعِ مَعَالِیكَ أَنْ تَأَخْذَ مَنْ یَؤْذِینِی أَخْذَ الزَّلْزَلَةِ، أَخْذَ الرّٰابِیَةِ، أَخْذَ الدَّمْدَمَةِ أَخْذاً وَبِیلاً…
دکمه بازگشت به بالا