پناه بردن به خدا از شر شیطان

دعای پنجاه – هرگاه به یاد شیطان می‌افتاد و از او و دشمنی و مکرش پناه می‌جست
باب اول- در تسبیح و تنزیه و ثنای پروردگار و توحید و مناجات با او

دعای پنجاه – هرگاه به یاد شیطان می‌افتاد و از او و دشمنی و مکرش پناه می‌جست

اَللّٰهُمَّ إِنّٰا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَيْدِەِ وَمَكَائِدِەِ، وَمِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِيِّهِ وَمَوَاعِيدِەِ وَغُرُورِەِ وَمَصَائِدِەِ. وَأَنْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فیٖ…
دکمه بازگشت به بالا