مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدرسه انسان شناسی منتظر
آینه هایی برای دیدن همه ابعاد وجود خود

مدرسۀ انسان‌شناسی چیست؟

مدرسۀ انسان‌شناسی فضایی برای یافتن پاسخ است. پاسخ سؤالاتی که جوابی برایشان نداریم و تمام اضطراب، اندوه و ترس ما از زندگی از همین بی‌جوابی نشأت می‌گیرد. ما خودمان را نمی‌شناسیم، جهان را نمی‌شناسیم و رابطۀ خود با جهان را درست تعریف نمی‌کنیم؛ در نتیجه تمام تلاش ما برای رسیدن به عشق، آرامش و شادی پایدار بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
برای همۀ ما سؤالاتی وجود دارد که اگر جوابشان را پیدا نکنیم، احساس سردرگمی و ناآرامی داریم. هر چه قدر هم که سعی ‌کنیم این خلاء را با اهداف دیگری پر کنیم، موفق نمی‌شویم؛ مثل تشنه‌ای که در آرزوی یک جرعه آب گواراست و تا به آب نرسد، سیراب نمی‌شود. مدرسۀ انسان‌شناسی نقشۀ رسیدن به آب را در اختیار شما قرار می‌دهد. اما چگونه؟

انسان‌شناسی چیست؟

انسان شناسی مسیر رسیدن به پاسخ است.

انسان‌شناسی مسیر رسیدن به پاسخ است و این پاسخ را از درون انسان بیرون می‌کشد. ما تا زمانی که باور نکرده‌ایم، شناختمان از خود نسبت به تمام پدیده‌های دیگر کمتر است، هنوز در قدم اول مسیر مانده‌ایم. رسیدن به این باور سخت نیست، کافی است کمی با خود خلوت کنیم تا جای خالی این شناخت را در تمام تصمیم‌ها، رفتار، افکار و انتخاب‌هایمان پیدا کنیم. انسان‌شناسی ارائۀ پاسخ فلسفی قابل قبول، قابل اثبات، قابل تعمیم به کل انسان‌ها و قابل استخراج و دریافت از خود به این سؤالات است:

مدرسه ای برای رشد بخش انسانی وجود شما

انسان‌شناسی دانشی چند وجهی است، که خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است؛ زیرا برای پیشرفت در مسیر شناخت خود لازم است که در ابتدا به طبقه‌بندی قابل قبولی از ارتباط انسان و جهان دست پیدا کنیم. برای نخستین بار است که این دسته‌بندی در مدرسۀ انسان‌شناسی ارائه می‌شود. این دسته‌بندی توسط استاد محمد شجاعی تدوین شده است. ایشان پس از سی سال مطالعه، تحقیق، پژوهش، مشاوره و بررسی دقیق منابع مختلف دینی و فلسفی مبانی انسان‌شناسی را بر اساس مکتب فطرت‌گرایانه ارائه کرده‌اند. مبنای گفتمان ما در این مدرسه هم همین مطالعات و تحقیقات است. مطالعاتی که با فطرت انسان سروکار دارد و غذای بخش انسانی وجود ما محسوب می‌شود. این‌جا مدرسه رشد انسانی وجود است.

دسته‌بندی درس‌ها در مدرسه انسان شناسی

شروع مسیر انسان شناسی

برای یادگیری هدفمند و موثر از اینجا شروع کنید !

کلاس اول - دوره مقدماتی

نتیجۀ تحصیل در این مدرسه چیست؟

مدرسه انسان‌شناسی فضایی بی‌انتها با دیوارهای آینه‌کاری شده است

در هر درس، هر کلاس و هر قدم وجهۀ تازه‌ای از شما را از منظری تازه پیش رویتان قرار می‌دهد. وجهه‌ای که تاکنون ندیده‌اید و هر بار با شگفتی تازه‌ای رو به رو خواهید شد.

سیستم آموزشی ما در این مدرسه بر اساس فطرت طراحی شده است. مخاطبین مدرسۀ انسان‌شناسی آرام آرام به درک تازه‌ای از خود می‌رسند و معنای جدید و متفاوتی از واژۀ انسان را درک خواهند کرد. ما سعی کرده‌ایم، این مفاهیم را مهارت‌محور و بر پایۀ شرح فرمول‌ها و قوانین ریاضی خلقت بیان کنیم، تا مطالب ارائه شده برای مخاطبی که همراه ما این مسیر را طی می‌کند، کاربردی و قابل استفاده در متن زندگی باشد. مفاهیمی که بتوان بر اساس آنها تصمیم گرفت و عمل کرد.