مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صفحه نخست » دعای دویست‌ و ده – مناجات

اشتراک گذاری مقاله

وَمَنْ أَنَا حَتّٰى تَقْصُدَ قَصْدِی لِغَضَبٍ مِنْكَ یَدُومُ عَلَیَّ؟! فَوَعِزَّتِكَ مٰا تُعِزُّ مُلْکَكَ حَسَنَاتِی، وَلاٰ تَشِینُهُ سَیِّئٰاتِی، وَلاٰ یَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِكَ غِنٰایَ وَلاٰ یَزِیدُ بِهٰا فَقْرِی.

و من کیستم تا قصد من کنی برای خشمی از تو که بر من دوام یابد؟! که سوگند به عزتت عزت نـمی‌دهد ملک تو را نیکی‌هایم، و زشت نـمی‌کند آن را بدی‌هایم، و نـمی‌کاهد از خزانه‌هایت بی‌نیازی‌ام و نـمی‌افزاید بر آنها فقرم.

إِذٰا ذَکَــرْتُ أَیٰــادِیــكَ الَّــتــیٖ سَــلَــفَـتْ
هرگاه الطاف گذشـته‌ات را به یاد آورم

مَــعَ سُــوءِ فِــعْــلیٖ وَزَلّٰاتــیٖ وَمُــجْــتَــرَمـیٖ
بـا بـدکـاری و لــغـزش‌هـایـم و گـنـاهـانـم

أَکٰــادُ أَهْــلَـكَ یَـأْســاً ثُــمَّ یُــدْرِکُــنـیٖ
نزدیک است از ناامیدی هلاک شوم و سپس مرا درمی‌یابد

عِــلْـمـیٖ بِــأَنّــَكَ مَــجْـبُـولٌ عَــلَــی الْـکَــرَمِ
آگاهی‌ام به اینکه عادت تو بزرگواری نمودن است

عضو خبرنامه ما باشید

دریافت آخرین مطالب و موضوعات به صورت ایمیل و ارسال در شبکه های اجتماعی