مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صفحه نخست » دعای هفده – دعا هنگام فرا رسیدن صبح

اشتراک گذاری مقاله

امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: حضـرت علی ابن الحسین (علیهماالسلام) هرگاه صبح را آغاز می‌کرد، می‌فرمود:

اَبْتَدِئُ يَوْمیٖ هٰذَا بَیْنَ يَدَيْ نِسْيٰانِی وَعَجَلَتِی بِسْمِ اَللّٰهِ وَمٰا شٰاءَ اَللّٰهُ.

این روز را آغاز می‌کنم پیشاپیش فراموش کاری و شتابزدگی‌ام، به نام خدا و هر چه خواهد خدای (همان شود)

پس اگر بنده‌ای این را بگوید، از آنچه در آن روز فراموش کند او را کفایت می‌کند.

و از محمد بن مسلم روایت شده است که گفت:

علی بن الحسین (علیهماالسلام) می‌فرمود: هر کس بگوید در هر بامداد:

اُقَدِّمُ فیٖ یَوْمِی هٰذَا بَیْنَ يَدَيْ نِسْيٰانِی وَعَجَلَتِی بِسْمِ اللّٰهِ وَمٰا شٰاءَ اَللّٰهُ.

مقدم می‌کنم امروز پیشاپیش فراموشی و شتابزدگی‌ام به نام خدا و هر چه خدا خواهد (همان شود)

ده بار (بگوید)، و در هنگام شب نیز هرگاه فرا رسد، همانند آن را بگوید او را کفایت می‌کند از آنچه در آن شب و روز انجام دهد.

عضو خبرنامه ما باشید

دریافت آخرین مطالب و موضوعات به صورت ایمیل و ارسال در شبکه های اجتماعی