مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقدمات تشکیل تمدن الهی

شاید این روزها که اغلب تمدن‌ها به بن‌بست خورده‌اند و شکست و رخوت از تمدن‌ها می‌بارد،بیشتر از هر زمانی حسرت و رویای تشکیل یک تمدن الهی در دل‌ها وجود دارد.
اغلب ما این‌طور فکر می‌کنیم که تمدن الهی ناگهانی و دفعتاً تشکیل می‌شود و جبهه‌های حق و باطل در مقابل یک‌دیگر قرار می‌گیرند و نبرد تمدن‌ها آغاز می‌شود.اما لازم است بدانیم مقدمات تشکیل تمدن الهی قرن‌هاست آغاز شده و تمام انسان‌ها بدون آنکه خودشان متوجه باشند،در این مقدمه‌سازی نقش داشته و دارند و جزئی مهم در مقدمات تشکیل تمدن الهی هستند.
از زمان خلقت حضرت آدم و شروع جدال حق و باطل نبرد تمدن‌ها هم آغاز شد و انسان باید انتخاب می‌کرد در کدام جبهه تنفس کند و شمشیر بزند؛حزب خدا یا حزب شیطان؟
قرن‌هاست این دو حزب مقابل هم قرار گرفته‌ و در حال نبرد با یک‌دیگرند و قرن‌هاست هرکدام از دو حزب توحید و شرک در حال جذب و استخدام نیروهای خود هستند. در این نبرد هر تفکری که مقابل توحید و حزب‌الله باشد،تفکر صهیون نام دارد و همه‌ انسان‌ها با هر دین و مذهبی ممکن است بدون آنکه بدانند،صهیونیست باشند.
هر دو حزب شرک و توحید در مهیا کردن مقدمات تشکیل تمدن الهی دخیل هستند و ابدیت خود را در این نبرد رقم می‌زنند.
از مهم‌ترین ضروریات برای قرار نگرفتن در جبهه‌ی صهیون و رزم در جبهه‌ی توحید،زمان‌شناسی و فهم فتنه‌ها توسط تحلیل تاریخ و دشمن‌شناسی است.