مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نتایج تشکیل امت مقدمه ساز ظهور

قرن‌ها پیش مقدمات تشکیل تمدن الهی با تشکیل حزب خدا و حزب شیطان تشکیل شده بود. امت انبیاء و امت اوصیاء نقش کلیدی‌شان در مقدمه‌سازی تشکیل این تمدن را انجام داده بودند. امت مقدمه‌سازان ظهور هم توانسته بود با تشکیلات‌های منسجم و حساب‌شده خشت‌های دیوار تشکیل تمدن نوین را بچیند.
مهم‌ترین گروهی که پرتلاش و مخلصانه در این تشکیلات الهی خوش درخشیدند، ایرانی‌ها بودند. قومی که ائمه (علیهم‌السلام) هم برای نتایج تشکیل امت مقدمه‌ساز ظهور روی آنها حساب کرده بودند. این قوم خوش‌اقبال جهادگر توانستند انقلابی عظیم را رقم بزنند، که در نهایت نتایج تشکیل امت مقدمه‌ساز ظهور تشکیل اولین جامعۀ منسجم شیعی بود، انقلابی الهی که آخرین زخم کاری را بر تن جبهه‌ی شرک وارد کرد.

این انقلاب باید برای رسیدن به آرمان‌های تمدن‌سازی الهی گام‌های مهمی برمی‌داشت، باید سیستمی نظام‌مند را بر مبنای دستورالعمل دین و تفکر ولایت طراحی می‌کرد، سپس باید رکن قدرت و بازوی اجرایی نظام را می‌ساخت، تا در نهایت بتواند کشوری الگو با دو بال اسلام و مهدویت بسازد. مرحلۀ نهایی ساخت کشوری نمونه بازتولید تمدن نوین اسلامی با دو بُعد مهم بود؛ بُعد سخت‌افزاری و ظاهری تمدن شامل پیشرفت‌های مادی و بُعد نرم‌افزاری و حقیقی آن که رشد ارزش‌های انسانی و پیاده‌سازی آن در بطن زندگی مردم و کارگزاران دولت است. رشد ارزش‌های انسانی مهم‌ترین بُعد و هدف تشکیل این تمدن بود.
این ماکت کوچک حکومتی الهی در نتایج تشکیل امت مقدمه‌ساز ظهور ایجاد شد و شرایط انسانی و اجتماعی زمین را برای آمدن منجی موعود فراهم کرد. در این بخش نتایج تشکیل امت مقدمه‌ساز ظهور را در پرداختن به انقلاب ایران و جزئیات مختلف شکل‌گیری‌اش بررسی می‌کنیم، جزئیاتی که شاید کمتر از آنها شنیده‌ و خوانده‌ایم.