مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آشنایی با سبک زندگی الهی

وقتی صحبت از سبک زندگی می‌شود، سریعاً ذهنمان به سمت خواسته‌ها و سلیقه‌های شخصی‌مان می‌رود. لباسی که دوست داریم بپوشیم، شغلی که برای خودمان می‌پسندیم، افرادی که دوست داریم با آنها معاشرت کنیم، موسیقی که از شنیدنش لذت می‌بریم و… شاید کمتر به این فکر می‌کنیم که این سبک زندگی در واقع مجموعه‌ای از افکار، رفتار و انتخاب‌هاست که بر روی سعادت یا عدم سعادت نهایی ما تأثیر مستقیمی دارند.

درست است که هرکدام از ما علایق و خواسته‌های خودمان را داریم، اما قطعاً با آشنایی با سبک زندگی الهی می‌توانیم آیندۀ بهتری را برای خود رقم بزنیم، در واقع کسی که ما را آفریده و از نیازها و خواسته‌های ما خبر دارد، بهتر می‌داند کدام سبک زندگی منجر به سعادت ابدی ما می‌شود؛ چیزی که محال است خودمان با تکیه بر دانش محدودمان به آن دست پیدا کنیم. آشنایی با سبک زندگی الهی ما را به دنیایی نزدیک می‌کند که با فطرت و خود حقیقی ما هماهنگی و سنخییت دارد. شاید به همین علت هم افراد پاک سیرتی از ادیان و مسلک‌های گوناگون را به‌راحتی مجذوب و شیفتۀ خود می‌‌کند؛ افرادی که با آشنایی با سبک زندگی الهی آن را در هماهنگی و شباهت بیشتری با فطرت خود دیده و آرامشی که مدت‌ها از آن محروم بوده‌اند را در این سبک از زندگی پیدا می‌کنند.