تسبیح خداوند عزوجلّ

دعای چهارم – تسبیح خداوند عزوجلّ
باب اول- در تسبیح و تنزیه و ثنای پروردگار و توحید و مناجات با او

دعای چهارم – تسبیح خداوند عزوجلّ

از سعید بن مسیب روایت است که گفت: مردم از مکه خارج نـمی‌شدند تا اینکه حضـرت علی بن الحسین سید…
دکمه بازگشت به بالا