مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قبل از دنیا

با کمی دقت متوجه می‌شویم که نه این دنیا یک محیط ساده و بدون پیچیدگی‌ است و نه انسان موجودی‌ست که ساختار وجودش از قاعده و قانون خاصی پیروی نکند. دانشمندان پس از سال‌ها تحقیق و تجربه، هنوز هم قادر به توضیح بسیاری از رفتارها و فعل و انفعالات بدن ما نیستند؛ چه برسد به اینکه بخواهند راجع به بُعد غیرمادی‌ ما و حضور آن در عالم قبل از دنیا یا بعد از آن اظهار نظر کنند. پس واضح است که وجود انسانی با این ویژگی‌ها در دنیایی که می‌بینیم، نیاز به آمادگی قبلی داشته باشد.

تناسب و ارتباط عمیقی که بین بدن ما و ویژگی‌های دنیاست، اصلاً تصادفی نیست. اینکه ما برای دیدن در دنیا با خودمان ابزاری آورده‌ایم که می‌تواند نور طبیعی را تشخیص دهد؛ یا برای شنیدن گوشی داریم که فرکانس صداها را دقیقاً در بازۀ مورد نیازمان دریافت می‌کند، همه و همه خبر از آماده شدن ما در قبل از دنیا برای ورود به آن می‌دهند. در واقع استفادۀ ما از دنیا نیاز به تولد سالمی دارد، که باید شرایط لازم آن را پیش از ورود به آن و در قبل از دنیا فراهم کنیم. چون بسته به ویژگی‌های این تولد است، که می‌توانیم از دنیایی که به آن متولد شدیم، بهره‌مند شویم.