مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ساختار ریاضی جهان

کمتر کسی به این فکر می‌کند که دنیای اطرافش قاعده و قانونی نداشته باشد. از شکل و نظم دقیق گلبرگ‌های یک گل گرفته تا حشره‌ای که با ابعاد کوچکش به زیبایی به پرواز در می‌آید، همه نشان‌دهندۀ این هستند، که پدیده‌های جهان از قوانین و اندازه‌های دقیقی پیروی می‌کنند و همۀ کنش‌ها و واکنش‌ها در چارچوب ساختار ریاضی جهان صورت می‌گیرد. جالب است بدانیم که این قوانین و ریاضیات، نه تنها بر پدیده‌ها، بلکه بر روابط میان آنها هم حاکمند. ممکن است تا به حال حتی اسم بعضی از این قوانین را نشنیده باشیم و یا از کارکردشان آگاه نباشیم، اما این موضوع چیزی را تغییر نمی‌دهد. این قوانین بر زندگی ما اعمال می‌شوند و اگر ساختار ریاضی جهان را نشناسیم، تنها خودمان را دچار مشکل کرده‌ایم.

 

مثلاً قانون قضا و قدر را در نظر بگیرید. اگر از وجود رابطۀ علت و معلولی بین تصمیمات و انتخاب‌هایمان و اتفاقاتی که در اثر آنها می‌افتد، آگاه باشیم، شاید بتوانیم جلوی یک سری از اتفاقات ناخوشایند را در زندگی‌مان بگیریم. یا اگر بدانیم که قانونی به نام قانون امتحان وجود دارد، و ما خواه ناخواه به دلایل مختلف مورد امتحان قرار می‌گیریم، در موقع مواجهه با سختی‌ها خود را بهتر کنترل می‌کنیم؛ یا به هنگام اتفاقات و پیشامدهای ناگوار، شادی و آرامشمان را بهتر حفظ می‌کنیم. اما اگر از این قوانین و ساختار ریاضی جهان آگاه نباشیم، قطعاً در فراز و نشیب‌های زندگی با غافل‌گیری‌های بیشتری مواجه می‌شویم.