رفع تنگدستی

دعای شصت – در تنگدستی و سخت حالی
باب دوم- دعاهای آن حضرت در خواسته های دنیوی و اخروی

دعای شصت – در تنگدستی و سخت حالی

اَلْحَمْدُ للِّٰهِ الَّذیٖ شَکَرَ عَلیٰ مٰا بِهِ اَنْعَمَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی ذَمَّ عَلیٰ مٰا لَوْ شٰاءَ مِنْهُ لَعَصَمَ، فَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ…
دکمه بازگشت به بالا