مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مبانی خود شناسی

چطور با دانستن مبانی خودشناسی به موفقیت برسیم؟

راهکارهای داشتن ارتباط موفق با خودشناسی و…

احتمالاً شما هم با چنین تیترهایی برخورد کرده‌اید. اما واقعاً منظور از خودشناسی چیست؟ تبلیغ‌ها و کلاس‌های مختلف روان‌شناسی و موفقیت که ادعای شناساندن ما را به خودمان دارند، به کدام بخش از وجود ما اشاره می‌کنند؟ همینکه من تیپ شخصیتی خودم را بدانم، یا از علایق و سلیقه‌های خودم باخبر باشم، یعنی خودم را شناخته‌ام؟ یا اگر بدانم چه هدفی را می‌خواهم دنبال کنم یا باور‌های من در زندگی چیست، به درکی از مبانی خودشناسی رسیده‌ام؟ در حقیقت چیزی که ما به طور معمول از خودشناسی می‌شنویم، با شناختن خود حقیقی‌مان تفاوت دارد. خود حقیقی ما چیزی نیست که امروز به یک شکل باشد و فردا به صورت دیگری خود را نشان دهد. ویژگی‌های ثابتی دارد که اگر از آنها آگاه نباشیم، دید درستی نسبت به خودمان، نیازهایمان و هدفی که برای آن خلق شده‌ایم، نداریم.

 

مهمتر از همه، ما تا خودمان را نشناسیم و با مبانی خودشناسی آشنا نشویم، نمی‌توانیم ارزش و قیمت حقیقی‌مان را تشخیص دهیم. در نتیجه ممکن است بر مبنای دید نادرستی که از خودمان داریم، به دنبال سبکی از زندگی برویم که در نهایت به شادی و آرامش ما منجر نشود. در حقیقت می‌توانیم بگوییم که نشناختن خود حقیقی همان عاملیست که باعث تمام مشکلات، نارضایتی‌ها و ناراحتی‌های ما در دنیا می‌شود؛ چگونه انتظار داریم که بتوانیم نیازهای کسی را برطرف کنیم و او را به آرامش برسانیم، درحالیکه نه او را می‌شناسیم و نه به ابعاد مختلف وجودش آگاهیم.