مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سیر حرکت انسانی

 

هر وقت صحبت از خلقت و آفرینش می‌شود، سؤالات زیادی ذهن ما را به خود مشغول می‌کنند. سؤالاتی مثل این که جایگاه ما در عالمی به این وسعت چیست؟ سیر حرکت انسانی ما به چه ترتیبی‌ست؟ حرکت ما از کجا آغاز شده و در نهایت به کجا ختم خواهد شد؟ آیا ما با طی کردن سیر حرکت انسانی خود، خودبه‌خود به مقصد می‌رسیم یا نیاز به ملزومات و پیش‌نیازهایی داریم؟

برای یک لحظه تصور کنید که قرار است سیر حرکت انسانی خود را به تنهایی و بدون دانستن اینکه از کجا آمده‌ایم، به کجا می‌رویم و هدف خلقتمان چیست، طی کنیم. آیا اساساً چنین چیزی ممکن است؟ می‌شود خالق مدبری که از کوچکترین نیازهای ما غفلت نکرده ما را در پیمودن این مسیر پرخطر تنها رها کند؟ ما بدون دانستن جایگاه فعلی خود در جهان و داشتن چشم‌اندازی از مسیر، حتی به هدف خلقتمان نزدیک هم نخواهیم شد. چه‌طور ممکن است خود را برای جایی آماده کنیم که هیچ ذهنیتی راجع به آن نداریم؟ یا بدون اینکه بدانیم از کجا آمده‌ایم، از خود تعریف درست و کاملی ارائه دهیم؟ ما در این بخش قصد داریم تا هدف خلقتمان را شناخته و با چالش‌ها و سختی‌های مسیر پیش‌رویمان آشنا شویم، تا آن را با مهارت و آرامش بیشتری پشت سر بگذاریم.