مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مبانی سبک زندگی الهی

این‌که چه لباس‌هایی را بیشتر می‌پسندیم، اوقات فراغتمان را چه طور می‌گذرانیم، به ورزش یا مسافرت علاقه داریم یا نه، در چه جور مهمانی‌هایی شرکت می‌کنیم و سؤالاتی از این قبیل، همگی مشخص می‌کنند که ما چه سبکی از زندگی را برای خود انتخاب کرده‌ایم. سبک زندگی غربی؟ الهی؟ سنتی؟ یا مدلی از زندگی بر اساس اولویت‌های شخصی خودمان؟

هر کدام از این سبک‌های زندگی لازمه‌هایی دارند و بسته به رفتار، ارتباط‌ها و انتخا‌ب‌هایی که برای ما به دنبال دارند، آینده‌ای را برایمان ترسیم می‌کنند. مثلاً امکان ندارد که ما طبق مبانی سبک زندگی الهی پیش برویم، اما به آینده‌ای که سبک زندگی غربی برای‌مان در نظر گرفته، دچار شویم. در حقیقت ما همان چیزی را درو می‌کنیم، که قبلاً کاشته‌ایم.

مسئله اینجاست که اگر ما به شناخت درستی از خود نرسیده باشیم، احتمالاً زیربنا و مبانی سبک زندگی‌مان را هم به درستی پی‌ریزی نمی‌کنیم. در حقیقت سبکی از زندگی درست است، که بتواند ما را به شادی و آرامشی پایدار برساند و این آرامش تنها در سایۀ رعایت مبانی سبک زندگی الهی که مورد تأیید خالق و سازندۀ ماست، به دست خواهد آمد. ما در این بخش با مبانی سبک زندگی الهی آشنا می‌شویم و می‌فهمیم برای رسیدن به سبکی از زندگی که با فطرت و خود حقیقی ما در هماهنگی‌ست، چه اصولی را باید رعایت کنیم و از چه چیزهایی دوری کنیم.