مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انسان چیست

احتمالاً تا‌به‌حال با این سؤال مواجه شده‌اید که انسان چیست و چه چیزی او را از سایر موجودات متفاوت می‌کند. از زمانی‌که به عنوان یک کودک خود را شناختیم، متوجه تفاوت‌هایی که با موجودات اطرافمان داریم، شدیم. فهمیدیم اگرچه ما هم به عنوان عضوی از این جهان هستیم، اما سنگ و جواهر و فلز نیستیم. رشد می‌کنیم، اما گیاه نیستیم، زندگی اجتماعی داریم یا خانواده تشکیل می‌دهیم، اما حیوان نیستیم. در حقیقت موجودی هستیم که با سایر موجودات نقاط اشتراک زیادی دارد، اما در عین حال هیچ‌کدام از آنها هم نیست. درست است که ما نسبت به ویژگی‌ها و خصوصیاتمان از یک اطلاعات نسبی برخورداریم، اما اگر کسی از ما بپرسد که انسان چیست، نمی‌توانیم تعریف درستی از خود ارائه دهیم.

مسئله اینجاست که ما تا ندانیم انسان چیست، نمی‌توانیم قدر و قیمتی برای وجودمان تعیین کنیم. ممکن است هیچ‌گاه متوجه مراتب و قوایی که وجود ما را تشکیل داده‌اند‌، نشویم. نفهمیم چرا اشرف مخلوقات نام گرفته‌ایم و چیزی که ما را از سایر موجودات متمایز می‌کند، چیست و چگونه ما را به هدف خلقتمان نزدیک می‌کند. اگر ندانیم انسان چیست، عمری را صرف پرداختن به اموری می‌کنیم که نه‌تنها باعث سعادت و آرامش ما نمی‌شوند، بلکه منجر به سقوط و از دست رفتن تنها سرمایۀ ما یعنی عمرمان خواهند شد. ما در این مجموعه درس از مدرسه انسان شناسی قصد داریم انسان را تعریف کرده و با ابعاد و قوای تشکیل دهندۀ وجودمان آشنا شویم تا بتوانیم مسیر رسیدن به حقیقت خلقت خود را به درستی طی کنیم.